راهنمای اپلیکیشن آموزشی

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشی در اندروید

برای سیستم عامل اندروید می توانید اپلیکیشن را از لینک زیر به صورت مستقیم دریافت نمایید. 

اپلیکیشن آموزشی رهیافت را از لینک زیر دانلود کنید
آیا در حال حاضر هنرجوی رهیافت هستید؟

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشی در iOS

 

رهیافتی عزیز:

 

شما جهت نصب اپلیکیشن اختصاصی رهیافت برای نسخه ی  IOS در ابتدا بایستی اشتراک سیب ایرانی را  نمائید, پس از تهیه ی اشتراک سیب ایرانی روی این لینک برای دانلود و نصب اپلیکیشن کلیک کنید.

لینک دانلود اپلیکیشن :

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشی در ویندوز

برای نصب اپلیکیشن روی نسخه ی ویندوز در ابتدا بایستی شبیه ساز اندروید NOX را از طریق لینک زیر در نسخه ی ویندوز نصب کنید.

پس از نصب شبیه ساز اندروید NOX  روی لینک زیر کلیک کنید و اپلیکیشن را دانلود و نصب نمائید.

لینک شبیه ساز اندروید NOX :

 

Scroll to Top